Gräventreprenader och transport

 • Kabelschakt
 • Husdränering
 • Grävning för avlopp
 • Planering av jord- och fyllnadsmassor
 • Schakt för garage och mindre byggnader
 • Förarbete till platt- och stenläggning
 • Allt inom trädgårdsanläggning
 • Mindre rivningsarbeten
 • Betongbilning.
 • Personalbemanning
 • Även Svets & Reparationsarbete

Du kan alltid räkna med väl utförda arbeten till bra priser.

Förberedelser

För att undvika ledningsskador är det viktigt att du i god tid före arbetets början begär kabelanvisning. Kontakta din lokala energileverantör för utsättning m.m.

 • Kabelanvisning: www.kabelanvisning.com
 • Telia Sonera: 020-53 10 00
 • Vara Energi: 0512-79 70 80
 • Kvänums Energi: 0512-79 70 71

Har du en annan leverantör än ovanstående vänder du dig dit.

Kontakta oss